C H A R I Z M A - magnet na ľudí

10.05.2010 09:33

V  živote stretávame rôznych ľudí. Niektorých len na pár sekúnd, iných na pár hodín a niektorých celý život. Niektorí nás zaujmú, iní nie. Tých, ktorých si najviac zapamätáme – pôsobia očividne neštandardne a vysielajú sympatické signály na našej vlnovej dĺžke. Oslovia nás a pritiahnu, ako magnety.

Voňavo presvedčivé magnety

     Niečím na nám páčia... Alebo zjavom, hĺbkou hlasu, spôsobom reči, chôdzou, oblečením alebo komplexne mimoriadne príjemným zjavom a presvedčivosťou. Najviac a najsilnejšie zapôsobia tí, ktorí najviac voňajú človečinou a hovoríme, že sú prakticky charizmatickí. 

     Najefektívnejší a najpresvedčivejší vodcovia, náčelníci a prezidenti firiem i štátov

v minulosti i súčasnosti sa koncentrujú najmä z ľudí, ktorí disponujú silný osobným kúzlom, tzv. čarom osobnosti, určitou aurou – ktorá z nich vyžaruje. Komplexne sa súbor takýchto a podobných faktorov zlučuje do nesmiernej presvedčivosti – keď takýto ľudia argumentujú, načrtávajú smer, cestu a novú filozofiu, keď obhajujú ich názory alebo vysvetľujú dôvody. Zvyčajne im väčšina poslucháčov na prvýkrát uverí... Súhrnne je možné disponovanie takýmto prístupom a inštrumentáriom vlastností nazvať aj „charizmou“.

Charizma ako liek, ale i zbraň

      Charizma sa dá definovať aj úplne inak. Ale tieto riadky sú určené pre normálnych ľudí a väčšinového čitateľa. Preto sú písané tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie.

      Vyššie uvedené vysvetlenie a zdôvodnenie pojmu „charizma“ chce provokovať v dobrom slova zmysle čitateľa k tomu, aby nad uvedeným porozmýšľal a možno si položil aj niekoľko otázok a našiel niekoľko odpovedí oveľa širších a hlbších – ako zachytáva táto moja krátka úvaha. Napríklad, ktoré vône človeka sú najpútavejšie alebo ktorých sedem dokonalých vlastností človečiny možno postaviť proti siedmym smrteľným hriechom. Ako všetko na svete, i charizma sa dá využiť (pozitívne) a aj zneužiť (na negatívne ciele).

      Charizma – je fantastický fenomén, ktorí vo svete osvedčili v minulosti i súčasnosti nielen ľudia produktívni, pozitívni a všetci tí, ktorí znamenali pre svet mier, progres a rozvoj. Bohužiaľ charizmou disponovali a disponujú aj mnohí demagógovia a ľudia negatívni, ktorí konajú kontraproduktívne v porovnaní so záujmami dobrých etických princípov a hodnôt ľudstva /napríklad tí, ktorí rozpútali vojny alebo pripravili ľudstvu čo najviac zlých globálnych problémov – ako sú napríklad drogy, terorizmus, atď./.

Vedieť zajať človečinou

      Hovorí sa tiež, že najväčšiu charizmu má ten človek, ktorý dokáže najviac voňať človečinou. Ľudia milujú tých – ktorí sú v niečom nielen neopakovateľní a výnimočne dobrí, ale ktorí majú charizmu /kazatelia, motivační rečníci, tréneri komunikačných zručností, špičkoví športovci, herci, speváci a iné hviezdy šoubiznisu, národné osobnosti, najmúdrejší vedci, atď./.

      Domnievam sa, že charizma môže byť menšinovo získaná aj geneticky a teda vrodená, ale väčšinovo sa dá vypestovať a vytrénovať – cez čítanie dobrých hodnotných kníh, cez rozvíjanie zručnosti v komunikácii a rétorických cvičeniach, cez moderátorské praktiky a politické prejavy, cez spoznanie základov psychologických techník a technológií k zaujatiu poslucháča, čitateľa alebo diváka.

Sexi dojem

      Charizmu dokáže bežný človek najlepšie v praxi pozorovať z prezentácií rôznych rečníkov – z ich komplexného zapôsobenia a účinku na auditórium. Zvyčajne spôsobom, akým komunikuje (sympatia prejavu) sa hodnotí, vierohodnosť, argumentačná presvedčivosť, vtipný úsudok, humorný podtón a vysielanie mnohých ďalších signálov, ktoré oslovujú dušu a vyvolávajú silné emócie, ktoré veľakrát rozhodujú pri správaní sa auditória.

      Charizmatik – môže byť fyzicky škaredý, ale v skutočnosti viac sexi ako najkrajší model. Jeho spôsobilosť „byť komplexne sexi“ je to špeciálne fluidum, ktorým Vás dokáže osloviť, zaujať a presvedčiť.

Predajcovia snov Vás donútia kúpiť aj nepotrebné

      Prečo napríklad najsilnejšie marketingové siete (multilevelmarketing) a najúspešnejší obchodníci investujú milióny a miliardy do reklamy na produkt? Lebo pre to, aby ho zákazník kúpil, veľakrát pre neho nie je rozhodujúca kvalita produktu, ale spôsob – akým im je produkt predstavený, či si ich získa alebo nezíska.

      Či ich osloví alebo nie? Či ich presvedčí, zasiahne, ožiari a zmanipuluje... Veľakrát si potenciálny klient neželá hneď kúpiť racionálny efekt, často (ani nevie často zadefinovať po kúpe, prečo si vlastne uvedený produkt kúpil) si kupuje sen. Kupuje si doporučenie toho, kto je jeho vzor, toho – kto ho zaujal a doporučil mu uvedený výrobok. Aj preto najväčšie peniaze v reklame dostávajú tí ľudia, ktorí propagujú akýkoľvek produkt na báze ich silného komplexného osobného kúzla – tzv. čara osobnosti – teda charizmy.

Mosty k dohode

     Okrem reklamy je aj rad prozaickejších a praktickejších dôvodov, prečo sa oplatí vedieť byť charizmatickí. Napríklad, keď chce človek človeka o niečom presvedčiť, čo je niekedy veľmi zložité vzhľadom na vyhranenosť odlišnosti názorov. Charizma je najmä v ľudskosti a človečina by mala ľudí spájať, a nie rozdeľovaťJ.

     Umením v dnešných zložitých vzťahoch nie je rozhádať sa a rozvádzať sa, ale práve naopak spájať a dohodnúť sa. Nie konfrontovať, ale koordinovať – čo charizma dokáže.

Autor: Emil Burák