HAM nie je „na zjedenie“

21.06.2010 10:30

 Aj keď to tak nevyzerá, HAM je skratka pre ochorenie, ktoré strpčuje život mnohým ľuďom. Ide totiž o hyperaktívny, čiže dráždivý močový mechúr.

Keďže o netrpezlivom močovom mechúre ste si mohli podrobne prečítať minule, iba pripomenieme, že HAM sa často zamieňa s inkontinenciou, čiže s únikom moču. HAM sa však od močovej inkontinencie líši v dvoch ohľadoch:

-          môže, ale nemusí byť spojený s únikom moču,

-          na rozdiel od inkontinencie nevieme v súčasnosti určiť príčinu tohto ochorenia.

Prejavuje sa predovšetkým častým nutkaním na močenie, ktoré môže byť niekedy až bolestivé, pričom množstvo vymočeného moču nebýva vysoké. Znamená to, že močový mechúr až prehnane rýchlo reaguje a snaží sa zbaviť aj menšieho množstva moču.

Kto pomôže?

Muži by mali navštíviť urológa, ženy urogynekológa, čiže gynekológa so špecializačnou atestáciou z urogynekológie, ktorý dokáže komplexne zhodnotiť stav ženských pohlavných orgánov aj močových ciest, pretože tieto orgány sa vzájomne ovplyvňujú. Ak je to nutné, musia gynekológ a urológ úzko spolupracovať.

Cieľom prvotnej diagnostiky je jednak určenie správnej diagnózy, jednak vylúčenie iných ochorení, ktoré môžu prebiehať s podobnými príznakmi.

V rámci základnej diagnostiky lekár spíše anamnézu, súčasťou ktorej sú aj špecifické dotazníky. Potrebné je vyšetrenie moču, aby sa vylúčila infekcia močových ciest a prítomnosť krvi v moči. Dôležitý je aj denník močenia, kde si pacient počas 3 až 5 dní zaznamenáva čas a množstvo prijatých aj vymočených tekutín.

K ďalším vyšetreniam patrí napríklad urodynamické vyšetrenie, kde sa testuje práve reakcia mechúra na jeho naplnenie. V rámci snahy zistiť pravú príčinu ochorenia bude možno potrebné navštíviť aj ďalších špecialistov. Cieľom je jednak určiť presnú diagnózu, jednak vylúčiť iné ochorenie, ktoré by sa mohlo prejavovať podobnými príznakmi ako HAM.

Možno vo vás v tejto chvíli hlodajú pochybnosti, či máte alebo nemáte HAM – skúste sa otestovať na stránke www.drzmechur.sk Aj tu však platí, že lekára treba navštíviť čím skôr, pretože čím dlhšie sa liečba odkladá, tým je menej úspešná.

A dá sa to vôbec liečiť?

Áno – v súčasnosti máme k dispozícii veľmi moderné medikamenty, vďaka ktorým dochádza k zníženiu naliehavosti nutkania a tiež – čo je rovnako dôležité –  k odstráneniu bolestivosti nutkania na močenie. Zároveň sa zníži počet návštev toalety počas dňa i v noci, zvýši sa množstvo vymočeného moču a zníži sa, prípadne odstráni, únik moču.

Po nasadení liečby je potrebné pravidelne kontrolovať, či liečba pacientovi vyhovuje a či ju znáša. Prvá kontrola sa robí spravidla po dvoch týždňoch, ďalšie kontroly s odstupom jedného mesiaca.

Po troch mesiacoch sa urobí kvôli zhodnoteniu priebehu liečby urologické a urodynamické vyšetrenie. Minimálna dĺžka liečby sa odporúča v trvaní troch mesiacov, ak je však potrebné, môže byť liečba podávaná aj dlhodobo.

V prípadoch, keď sa HAM spája s močovou inkontinenciou, čiže s únikom moču, je potrebné riešiť aj túto zložku ochorenia. Spravidla ide o urgentnú inkontinenciu, ktorá sa rieši taktiež medikamentózne. Ak by sa pridružila aj stresová inkontinencia, tá sa môže riešiť až po vyliečení urgentnej inkontinencie. Na rozdiel od tejto sa stresová inkontinencia rieši drobným operačným zákrokom.

Pomôž si človeče...

Každý pacient si určite kladie otázku, ako sám môže prispieť k úspešnosti liečby.

Ženám sa odporúčajú špeciálne cvičenia na spevnenie panvového dna. Letáčiky s cvikmi nájdete prakticky v čakárni každého gynekológa či urológa, ale vyhľadať si ich môžete aj na internete.

Zároveň sa odporúča aj tréning močového mechúra s pomalým a nenásilným predlžovaním intervalov medzi jednotlivými močeniami. Cieľom je akési „otužovanie“ mechúra, aby nereagoval veľmi skoro na naplnenie malým množstvom moču a postupné zvyšovanie objemu mechúra.

Pri tomto predlžovaní intervalov treba postupovať len veľmi pozvoľna, aby sa nutkanie na močenie nestalo príliš bolestivé. Na druhej strane nie je správne prerušovať močenie, pretože práve vtedy môže dôjsť k poškodeniu zvierača močového mechúra.

Pitný režim – viac než dôležitý

Častou chybou, ktorú pacienti s diagnózou HAM (ale aj pri močovej inkontinencii) robia, že sa snažia obmedzovať príjem tekutín. Dôsledkom je síce menšie množstvo moču, ale tento moč je koncentrovanejší, pretože telo musí vylúčiť odpadové látky aj v menšom množstve tekutiny. Takýto moč pôsobí na močové cesty vyslovene dráždivo a takto zvyšovať nutkanie na močenie.

Pozor si treba dávať aj na zloženie stravy. Pikantné a korenisté jedlá, alkohol, sýtené nápoje, ale aj fajčenie môžu stav zhoršiť.

MUDr. Peter Brenišin

Gynekologicko pôr. oddelenie,

 Nemocnica Poprad, a. s.