Hriech? Najväčší bluf ľudstva!

05.05.2010 08:13

Hřích je výmysl člověka a má jediný účel – ovládnout jiné lidi. Když dokážete přesvědčit  lověka, že je hříšník, můžete ho jednoduše ovládat jeho strachem. Nedejte si proto od nikoho namluvit, že jste hříšník. Spíše zjišťujte, proč z vás chce udělat bezmocného člověka.

 

Nejlepším řešením zde je naučit se říkat: „Ne.

 Neudělám to pro vás ani pro nikoho jiného.“ Pak nebudete mít zbytečný chaos v hlavě. To ale dokážete, jen pokud jste silné osobnosti. Musíte proto: 

1) Umět řešit dilemata, abyste neměli vnitřní spory.

2) Mít odvahu znelíbit se. Jinak vámi budou jiní manipulovat soucitem

či pocitem viny.

3) Přijmout možnost, že vás druzí odmítnou.

4) Smířit se s odlišnými normami chování jiných lidí.

Dokud v sobě máte pocity viny, nemůžete dojít ke štěstí. Nemáte

dost „volného prostoru“ v hlavě pro kladné změny vedoucí ke štěstí

a k úspěchu. Jen náhoda může zafungovat. Chcete spoléhat na náhody?

 

To by byla chyba. Vy naopak musíte dělat vše pro to, abyste zvýšili pravděpodobnost, že dosáhnete úspěchu a štěstí. Proto musíte vědomě

kontrolovat své myšlenky. Pocit viny může vést k sebeobětování. Víte, co je samaritánský syndrom? Obětovat se jiným. Jde o to, že nežijete život svůj, ale jiných.  Ženy pak na stará kolena vzpomínají na léta, kdy byly krásné a žádoucí, než se obětovaly pro manžela a rodinu. Stěžují si přitom, jak je to nespravedlivé. Muži zase mluví o tom, jaké to bylo, když byli na vrcholu svých sil. S tím souvisí mesiášský komplex. Jako kdyby vaší povinností bylo nedovolit jiným zažívat špatné životní zkušenosti a za každou cenu je uchránit utrpení. Jenže takové sebeobětování neprospívá ani vám, ani tomu, komu pomáháte. Nenaučí se totiž, aby si sám pomohl.

Mnozí lidé se obětují pro jiné v přesvědčení, že toto obětování z nich dělá „dobré lidi“. To je špatná úvaha! Proč?

 

Najprv ja, potom iní!

 

Kdo bere ohled na druhé a nemyslí více na sebe, bývá zneužíván. Vaši mírnost a ohleduplnost totiž vaše okolí často považuje za vaši

slabost, a proto vás bude ještě více vykořisťovat. To pak vede většinou k tomu, že zatrpknete. Mnoho lidí se úzkostlivě drží představy, že na tomto světě musí vládnout láska a přátelství, upřímnost a poctivost a tak dále. Jenže většinou vám nikdo nepomůže, jestliže v tom neuvidí nějakou výhodupro sebe. Mnohem lepší je: nejprve myslete na sebe, teprve potom na

ostatní. Zdá se vám to egoistické?

 

 Človek je egoista, priznajte sa!

 

Ale vždyť stejně nic jiného neděláte. Máte ale společenské zábrany něco takového říct nahlas, abyste nevypadali nepatřičně. Společenské

zábrany – věrnost, upřímnost, solidarita, pocit odpovědnosti vůči druhým – vedou k tomu, že chcete vypadat jako člověk, kterého má

každý rád. Proto ustupujete, i když je to na váš úkor. Ostatní lidé si na to zvyknou. Až vás budou příště potřebovat, opět na vás budou tlačit, že jste hodní lidé a že je nesmíte zklamat. Pokud se opět budete chtít zalíbit, zase ustoupíte. Tak se dostáváte do stále větší a větší závislosti. A jiní vás zneužívají. Pak řešíte problémy jiných mnohem více než své vlastní. Vezměte si například pracovní věrnost. Po dvaceti pěti letech vám dají diplom, hodinky a malé prémie – za věrnost! Anebo vás kdykoliv vyhodí.

Chcete jistotu?

Podle všech průzkumů má lepší firma životnost průměrně jen asi polovinu lidského života. Jakmile se firma dostane do problémů,

manažeři se budou starat o své peníze a na vaši věrnost budou zvysoka kašlat. Uvědomte si, že nedlužíte nic jiným ani sami sobě. Dejte si sami amnestii. Po ní se už nemusíte obviňovat za minulost. Kašlete na pocityviny za cokoli a jednejte jen podle sebe. Myšlenky vám do mozku nedává nikdo jiný, jen vy sami. Tak se moc neohlížejte na ostatní. Mít rád sám sebe není egoismus. Naopak na to, abyste uspěli, se musíte mít rádi. Každý z nás má potřebu pohlazení. Psychicky pohladit se můžete kdykoli sami. Nemusíte čekat na to, až to udělá někdo jiný. Pokud se vám předchozí řádky zdály „moc tvrdé“, prostudujte si pořádně historii. Jak dopadli lidumilové a jak dopadli ti druzí?

 

Autor: Ivo Toman

Prečítajte si aj knihy Iva Tomana, alebo vypočujte jeho unikátne CD.