Nechcené dedičstvo vzťahov. 2. časť

16.04.2010 09:35

Chcete sa zbaviť negatívnych faktorov, z minulých vzťahov a prežívať konečne lásku naplno?

Takže ako na to? Čo robiť, ak zistíme, že si v sebe naozaj nosíme nahromadený hnev na rodičov? V prvom rade je potrebné upokojiť svoje vnútorné dieťa. Robí sa to tak, že v situácii, ktorá vás poriadne vytočila (vystrašila, prípadne rozplakala), si v pokoji sadnete niekam na nerušené miesto a snažíte sa spomenúť si, kedy ste túto - presne túto - emóciu zažili po prvýkrát v živote.

Hnev je normálny.

 Možno sa vám vynorí nejaký veľmi silný zážitok z detstva a hnev na niektorého z rodičov. Prežite tento zážitok vo svojej mysli znova celý tak, ako sa vtedy odohral a precíťte svoj hnev, poníženie a sklamanie plnou silou. Umožnite svojmu vnútornému dieťaťu - ktorým ste v danej situácii boli - aby nakričalo na človeka, ktorý mu v minulosti ublížil - a aby mu povedalo všetko, čo vďaka tomu cíti. Ak má vaše vnútorné dieťa strach z autority rodiča a bojí sa mu vyjadriť svoj hnev - postavte sa vo svojej mysli za svoje vnútorné dieťa ako láskyplný dospelý - ktorým ste teraz. Podporte ho svojou ochranou a prípadne mu pomôžte, ak treba v spomienke nakričať na vášho rodiča, prípadne niekoho, kto mu ublížil. 

Kineziológia

Keď táto silná emócia pominie, príde na rad upokojenie vášho detského ja. Umožnite svojej dospelej stránke, aby vzala vaše detské ja do náručia, upokojila ho príjemnými slovami a sľúbila mu svoju dlhodobú a trvalú ochranu vo všetkom, čo sa odteraz prihodí. Staňte sa tak svojmu vnútornému dieťaťu lepším rodičom, než boli vaši skutoční rodičia - a doprajte si týmto spôsobom dodatočne to, o čo ste boli v detstve ukrátení. Možno rozmýšľate, na čo je toto všetko dobré. No veľmi sa budete čudovať - aké obrovské dopady to bude mať na váš ďalší život. Začnete priťahovať láskyplných partnerov. Nájdete napĺňajúcu prácu. A ak ste boli neplodní, tak privediete na svet svoje prvé dieťa. Ak si však sami netrúfate uskutočniť predchádzajúce očistné "cvičenie", zverte sa s dôverou do rúk kineziológa One Brain - ktorý vám pomôže upokojiť vaše detské ja a zbaviť sa tak nežiadúcich modelov správania v dospelosti.

 Mágia príťažlivosti

 Prečo vlastne stále priťahujeme ten istý typ partnera? Jeden nevyhovujúci vzťah ukončíme a s nádejou začneme nový len preto, aby sme po čase zistili, že je to stále o tom istom- ako v predchádzajúcom vzťahu. Prečo je tomu tak? Priťahujeme takých partnerov, aký postoj máme k sebe. Väčšinou majú všetci k sebe taký postoj, aký k nim mali ich rodičia. Ak by sme tento postoj chceli zmeniť, je potrebné, aby sme sa sami sebe stali milujúcimi rodičmi. 

 

-- 
Mgr. Martina Klesniaková

www.zharmonizujsa.sk

tel.: 0903 300 546