Nepodceňujte intuíciu

19.05.2010 10:44

Ak charizma je jediná droga, ktorá vie opiť ľudí bez toho, aby ublížila, tak o intuícii môžeme smelo povedať, že je to najsilnejšia zbraň človeka, ktorá ho chráni pred chybnými rozhodnutiami, nešťastím, rizikami a hrozbami na strane jednej, ale ktorá mu najrýchlejšie dopomôže k tomu, aby dokázal identifikovať príležitosť a možnosť v prípade šťastia, šance na úspech a čohokoľvek pozitívneho pre neho na strane druhej.

Najsilnejšie inštinkty k prežitiu

    Najsilnejší predátori v prírode prežívajú a víťazia najmä na báze najlepších inštinktov, odhadu a intuície, ktorými disponujú.

    Keď chceme – aby sa nám niečo stalo (podaril zážitok, prihodila situácia), musíme na to intenzívne myslieť a konať. Inak povedané – myslime intenzívne len na to, čo chceme – aby sa nám stalo a nepúšťajme si do hlavy myšlienky na to, čo nechceme – aby sa stalo. Energetické pole funguje v danom prípade aj určitým vyžarovaním z koncentrácie najčastejších a najsilnejších myšlienok.

Tajomný šiesty zmysel

     Hovorí sa, že každý človek má minimálne päť zmyslov (zrak, sluch, hmat, čuch...), ale niektorý majú aj tzv. šiesty zmysel. Týmto je predovšetkým schopnosť intuície a predvídavosti, schopnosť vidieť nielen čas na pár dní dopredu, ale na viac rokov. Schopnosť vidieť nielen za prvý skrytý roh, ale za niekoľko rohov (neznámych cieľov a terčov) naraz...Základným inštinktom človeka niektorí vedci nazývajú schopnosť prežiť.

     Pod pojmom „šiesty zmysel“ – mám na mysli niečo ťažko exaktne pomenovateľné a skôr pocitovo vyjadriteľné ako je intuícia, predtucha, inštinkt, predvídavosť.

Vynikajúca výhoda víťazov (VVV-inštinkty)

     Napríklad, ak je niekto cvičený na boj v džungli (napr.špeciálne jednotky) – disponuje nielen múdrou taktikou a stratégiou na víťazstvo a prežitie, ale zvyčajne aj má inštinkty lepšie rozvinuté a vytrénované ako ostatní ľudia, vyvinuté na boj a vyššiu citlivosť na prostredie, na ktoré sú cvičené.

     Alebo inak – ak je niekto skúsený profesionál a výborný expert vo svojej oblasti práce z úplne iného súdku – napríklad počítačový hacker, tak skôr vie vycítiť riziko na nejaký počítačový vírus alebo šancu na prienik do vnútornej ochrany systému, ako niekto, kto je len teoretik čerstvo po škole, bez dostatku tréningu a praxe.

Tri spôsoby získania

     Domnievam sa, že ŠIESTY ZMYSEL – je možné získať troma spôsobmi: Alebo je niekomu vyššia citlivosť na niečo /jasnovidectvo/ daná od prírody ako vrodená, alebo sa dá získať po dlhom tréningu a výcviku alebo tretím spôsobom – t.j. v kombinácii prvého a druhého – t.j. čiastočne vrodená, čiastočne získaná výcvikom.

     Asi existujú aj iné definície intuície a šiesteho zmyslu. Možno z hľadiska psychológov, lekárov, psychotronikov a iných odborníkov na túto oblasť naše vysvetlenie nie je tou úplne ideálnou (optimálnou), najlepšou a najvhodnejšou definíciou. Ale účel svätí prostriedky a ja chcem upriamiť pozornosť váženého čitateľa na šiesty zmysel najmä preto, aby vedel uvažovať a rozmýšľať aj o tomto fenoméne, ktorý možno použiť v živote minimálne trojvrstvovo:

-         na dotvorenie osobnej pohody,

-         k ochrane pred rizikami života a nástrahami nepriazne osudu,

-         k hľadaniu šťastia.

Zavetriť to, čo „visí vo vzduchu“

      Napríklad – ak cítim, že ma niekto pozve na nejakú akciu, ktorá „smrdí“ síce nepoznaným a pre mňa nepomenovateľným rizikom, tak skúšam vetriť ako pes.

      Ak zavetrím (zacítim, zavoniam šiestym zmyslom nebezpečenstvo), tak je dobre sa jej nezúčastniť. Určite ste niekedy počuli od známych alebo rodinných príslušníkov, že nešla som na výlet autobusom –vtedy a tam preto, lebo ma prenasledovalo akési vnuknutie alebo čudný pocit alebo mi vnútorný hlas zavelil, že tam nemám ísť. Následne autobus havaroval a tragédiu neprežilo šesť ľudí a zranení boli ďalší dvanásti...

      Aj preto, ale nielen preto – sa domnievam, že je dobré veriť si, počúvať vnútorné signály tela a mozgu, rozvíjať a pestovať šiesty zmysel a niekedy ho použiť.

Pochopiť vnútorný hlas

      Nie vždy sú len a len racionálne a vecné argumenty – strojcom šťastia človeka. Niekedy – napríklad k výhre v lotérii nemusí pomôcť len teória pravdepodobnosti a matematické znalosti variácií a kombinácií – niekedy to môže byť náhoda, niekedy vnútorné vnuknutie, že dnes treba podať športku a tipovať nasledovné čísla, aby človek vyhral milióny...

      Rozvíjať intuíciu i počúvať (vnútorný hlas) šiesty zmysel sa určite oplatí. Ak sa niekto rozhoduje v rizikovej oblasti alebo pre neho v úplne novej a dovtedy nepoznanej situácii a neodskúšanom prostredí (najmä niečo neznáme, čo skúša prvýkrát), ľahšie sa mu to darí, ak má nielen vedomosti (znalosti a zručnosti), ale aj dobre vyvinutý potenciál pre odhad, budúci výsledok, predstavivosť a možný scenár. Takýto potenciál sa volá intuícia alebo inštinkty.  

   Jeden filozof povedal na margo intuície nasledovný vtipný a hlboko inteligentný výrok:  „Ľudia nemôžu vedieť, môžu iba veriť. Ale neveria – pretože vedia!“

Autor: Emil Burák