Nepokazte si leto prehriatím a tepelným úpalom

16.07.2010 08:38

 Prehriatie a tepelný úpal je ochorenie vyskytujúce sa hlavne v obdobiach s vyššou teplotou. Tento rok aj na Slovensko dorazili tropické teploty a sanitky na uliciach počuť omnoho častejšie. Dobrá správ je, že úpalu a prehriatiu organizmu je možné zabrániť. Najťažšie formy – vyčerpanie z tepla a tepelný úpal sú okrem tepla spôsobené aj nedostatkom telesných tekutín, stratami solí a zlyhaním tepelnej rovnováhy.

Prehriatie vznikne ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie podmienky alebo pre zvýšenú produkciu tepla v organizme. Ak dôjde k zlyhaniu automatického udržiavania telesnej teploty prichádza k vzniku tepelného úpalu.

Tepelný úpal býva sprevádzaný zlyhávaním dôležitých orgánov a postihnutím mozgu. Tepelný úpal môže byť námahový (u mladých zdravých ľudí následkom extrémne zvýšenej alebo dlhodobej telesnej námahy) alebo klasický (častejší u starších a chorých ľudí, alebo ľudí vystavených vysokým vonkajším teplotám).

Spôsob vzniku

Prehriatie vznikne ak telo vytvára alebo prijíma viac tepla ako je schopné odovzdať do okolia. V úvodnej fáze sa organizmus snaží o presun krvi z centrálnych častí tela do kože. Postupom času dochádza k zlyhaniu tepelnej regulácie, teplo sa prestane odvádzať z centra, teplota sa zvyšuje a vzniká tepelný úpal.

Odovzdávanie tepla do okolia prebieha 4 spôsobmi:

Vedenie: priamy kontakt s iným povrchom, zodpovedá asi za 2 % strát.

Sálanie: prechod tepla z tela do okolitého vzduchu, asi 10 % strát. Pri vonkajšej teplote vyššej ako je teplota tela organizmus teplo získava.

Vyžarovanie: straty pomocou elektromagnetického vlnenia. Pri teplote vzduchu nižšej ako teplota tela je to asi 65 % strát.

Vyparovanie: straty tepla vyvolané odparovaním potu z povrchu tela, asi 30 % strát.

Dominantnými spôsobmi strát tepla z organizmu v teplom prostredí sú vyžarovanie a vyparovanie. Pri 35 °C sa zastavuje vyžarovanie a ostáva jediný spôsob – vyparovanie. Pri cvičení je bežné, že tvorba potu dosahuje 1-2 l/h, ale pri 100 % relatívnej vlhkosti ovzdušia sa zastavuje aj vyparovanie a organizmus stratí poslednú možnosť ochladzovania. V tomto momente dochádza k zrušeniu automatického udržiavania tepelnej rovnováhy organizmom a začína prehrievanie. Prehrievanie organizmu vedie k zníženiu prietoku krvi mozgom, srdcom, pľúcami a obličkami.

Bilancia tekutín

Skúste si vyrátať vašu bilanciu tekutín podľa nasledovného vzoru:

- výdaj tekutín: 1-1,5 l močením, 0,75 l dýchaním (v podobe vodných pár aj keď sú v lete neviditeľné), 0,75 l potením v záhyboch kože aj bez viditeľného potenia, t.j. spolu 2,5-3 l. Ak sa potíme výrazne na tvári a po tele, straty vody môžu byť aj viac ako 5 litrov / 24 hodín.

+ príjem tekutín: ranný čaj 0,3 l, polievka na obed 0,3 l, dve kávy cez deň 0,4 l, v „suchej“ strave je asi 0,5 l vody a ... ? Spolu 1,5 litra. Minimálny príjem vody by mal byť dva litre denne pokiaľ sa neudeje nič mimoriadne (bez zvýšenej telesnej námahy a teploty, teploty vzduchu do 22 °C, bez hnačiek a vracania).

Pivo, víno, čierny čaj a káva sa do príjmu tekutín nerátajú, pretože alkohol a teín a kofeín z čaju a kávy pôsobia močopudne a tak výdaj tekutín môže byť vyšší ako ich príjem (aj keď sa to po piatich pivách môže zdať neuveriteľné).

Výskyt, chorobnosť

Starší obyvatelia a novorodenci sú náchylnejší. Novorodenci a dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy, u starších sa podieľajú pridružené ochorenia, užívanie liekov, spomalená termoregulácia a slabšie sociálne zázemie.

Príznaky

·         Prehriatie

·         nešpecifické príznaky, môžu sa podobať horúčkovitému ochoreniu - chrípke

·         únavnosť a slabosť

·         nevoľnosť, vracanie, závrate

·         bolesti hlavy a svalov, svalové kŕče

·         predráždenosť

·         zmeny tlaku krvi a rýchlosti tepu pri postavení (po sedení a ležaní), bušenie srdca (Stav je častý u ľudí s vysokým tlakom, u ktorých by stačilo pri ťažkostiach vypiť 2-3 poháre vody na odstránenie problémov)

·         teplota do 41 st. C

·         Tepelný úpal

·         ktorýkoľvek z príznakov prehriatia

·         charakteristickým sú poruchy vedomia s náhlym nástupom v 80 % pacientov

·         bizarné správanie, halucinácie, zmeny duševného stavu, zmätenosť, bezvedomie

·         potenie býva prítomné, hoci zastavenie potenia je charakteristické pre tepelný úpal, ale hlavne ako neskorý príznak. Suchá koža je prítomná u polovice pacientov, typicky pri úpale z nadmernej námahy.

 

V ďalšej časti si povieme, aké skupiny ľudí sú najviac ohrozené úpalom a čo robiť, ak ste nezvládli prevenciu...

 

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Life Star Emergency – záchranná služba

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Palackého univerzita Olomouc