Nová kniha o tvorivosti.

08.07.2012 15:24

 Dovoľte nám predstaviť knihu, ktorá vedie k šťastiu. Pre človeka je skvelom pocitom naplnenia tvorba, šťastie, ktoré pociťuje pri tvorivej činnosti presahuje čokoľvek iné. Ako však rozburcovať tvorivosť nepozná každý. Stať sa šťastným by ale pre nikoho nemalo byť prekážkou.

Prínos knihy je v tom, že na rozdiel od iných doteraz dostupných titulov o kreativite

na slovenskom trhu, ktoré boli písané pre menšinu (intelektuálne elity), je táto

písaná pre väčšinu, aj pre obyčajných ľudí.

Jej hlavné krédo: Ako obyčajným spôsobom vytvoriť neobyčajné dielo.

Dostupná k zakúpeniu aj na: www.rajknih.sk, www.rajknih.cz .