Pochopte LIFE MANAŽMENT

08.03.2010 07:30

Podľa futurológov smeruje hlavný biznis ľudstva do služieb a do odvetvia komplexnej životnej kvality pre ľudstvo i jedincov. V najvyspelejších krajinách sveta už existujú aj špeciálne poradenské centrá zamerané na poradenstvo v riadení života (life management), ktoré na Slovensku zatiaľ chýbajú a nahrádzajú ich doteraz prevažne len ich mladšie sestry tzv. wellness-kútiky. Ide o relaxačné centrá v hoteloch a kúpeľoch - k dobitiu baterky, revitalizácii životných síl zamerané najmä na fyzické aktivity, masáže a rôzne uvoľňovacie techniky a cvičenia. Ide v nich viac o telo, ale menej o dušu.

Kalokagathia – zreteľahodný symbol

    Tak ako už starovekí Gréci vymysleli myšlienkový základ pre olympijské hry v podobe súladu medzi krásou tela i ducha (kalokagathia), tak novovek sa vracia k tejto myšlienke pri hľadaní optimálneho modelu pre kvalitu života vo wellness-centrách alebo life-manažment centrách.

    Podľa sociológov, demografov a psychológov – je najrizikovejšou chorobou číslo jedna pre ľudstvo „choroba duše“, skepsa, depresia, technostres, atď. Je to prirodzene krutá daň za vedecko-technický pokrok, za automatizáciu, digitalizáciu, elektronizáciu, a iné nové špičkové technológie, ktoré síce v niečom uľahčujú človeku život, ale v inom ho menia na stroj a berú mu jeho základnú hodnotovú orientáciu na dušu.

Postoj a prístup (optimisticky a pozitívne)   

       Najlepšia škola biznisu na svete (USA-Harwardská univerzita) tvrdí, že k životnému úspechu potrebujeme rozvíjať najmä štyri faktory: informácie, inteligenciu, šikovnosť a postoje. Postoje sú kľúčové, lebo tvoria až 93 percent z predstaveného predošlého štvorlístka!!!

       Sebariadenie je preto dôležité – aby sme si do hlavy ukladali čo najviac pozitívnych myšlienok a dobrých ideí. Cieľom toho je najmä orientácia na dva faktory:

1)      mozog a duša je podobná počítaču v tom, že aký vstup, taký aj výstup. Čím viac pozitív do neho ukladám, tým pozitívnejšie závery a činy mi dokáže pomôcť tvoriť. Naopak čím viac negatívnych vstupov, tým viac aj čiernych výstupov.

2)      vedci dávno zistili, že vyše 80% všetkých chorôb človeka súvisí s nejakou formou poruchy alebo deformácie duše, ktorá oslabí imunitný systém a následne vypukne nejaký druh choroby. Preto najlepšou prevenciou v zdravotníctve pred drahšou a bolestivejšou terapiou je sebariadenie dobrej nálady u človeka.

BYŤ je viacej ako MAŤ

    Veľa ľudí dnes úplne v materiálnej honbe za svojou spotrebou a konzumom, zabúda, že v hodnotách človeka by stále viac ako „mať“(materiálne statky), malo znamenať „byť (duchovné statky)“.

    Procesu sebariadenia je nutné učiť sa celý život. V rámci stále menšieho množstva rovností šancí v trhovej ekonomike, na ktoré sa denne sťažujeme, je šanca o možnosti ovplyvniť vlastné sebariadenie v princípe pre každého rovnaká.

     Múdry človek v zásade ctí odskúšaný princíp, že sebariadenie = silný jedinec = vie, čo chce = úspech a prosperita. Ak sa mu to aj nepodarí úplne, ale denne o to usiluje, jeho prínos z uvedeného je v tom, že má lepší pocit zmysluplnosti života, vlastnej potrebnosti a zdravšie sebavedomie.

     Sebariadenie kvality života – nie je povinné. Je možnosťou každého človeka individuálne sa oslobodiť v závislosti od štátu a postarať o vlastnú cestu k prosperite, pohode, spokojnosti a úspechu. Nespoliehať sa na iných, ale naučiť sa zvládať život sám.

    Autor: Emil Burák