Postavte si vlastný rebrík k úspechu

29.03.2010 09:34

     Princípy úspechu už boli veľakrát skúmané autoritami i vedcami v minulosti i v súčasnosti na celom svete a spája ich záver, že určité spoločné znaky k tvorbe úspechu sa stále opakujú. Prístupov a alternatív v danom smere je viac a podľa môjho názoru sa ich oplatí neignorovať.

     Ja osobne ctím, využívam a ďalej rozširujem najmä dve rady:

-         Denne si pripomínať a opakovať vlastný rebrík na ceste k úspechu, ktorý sa človeku už v jeho živote osvedčil, je mu ušitý na mieru a je „len jeho“,

-         Súčasne však neignorovať a vždy si prečítať akýkoľvek motivujúci článok alebo inšpiračnú rubriku v časopise o tom, ako svoje recepty na úspech štrukturovane (t.j. stručne v bodoch a s jasnými názvami) opisujú a ponúkajú k zovšeobecneniu a poučeniu aj iní ľudia. Skutočných „Majstrov“ v danej oblasti je podľa môjho názoru menej ako tovarišov a učňov. A je ľahšie a menej bolestné poučiť sa aj zo skúseností viacerých a iných, ako len zo skúsenosti jedinej a vlastnej. Keď pre nič iné, tak z dôvodu šetrenia času, aby sme neobjavovali dlho to, čo už bolo dávno objavené...

Osvedčené atribúty úspešných

     Najúspešnejší tejto zemegule zhodne tvrdia, že viac ako talent a osud s rukávom šťastia im k celoživotnému úspechu pomohla vlastná húževnatosť, pevná vôľa, skromnosť a pracovitosť a ľudskosť nadovšetko.

     Týmito atribútmi zodpovednej ľudskosti a charizmy sú najmä: šľachetnosť (šľachetný = má dobré charakterové vlastnosti, napríklad šľachetný úmysel alebo šľachetný čin), ušľachtilosť ( ušľachtilý = dobrý čestný človek, mravne hodnotný, esteticky dokonalý, majúci dokonalé vlastnosti), dôstojnosť ( dôstojný = požívajúci vážnosť, úctu, vážený, ctený, vznešený) a pokora (pokorný = je opakom pýchy, je to človek s duševným stavom vyplývajúcim z uvedomovania si vlastných nedostatkov).

 Autor: Emil Burák