Postoj - nejdůležitější část života

28.02.2010 20:34

Postoj – to je vaše hodnocení všeho kolem vás i vás samotných. Postoje jsou myšlenky, názory, hodnoty, významy či očekávání. Mohou být vědomé nebo nevědomé. Svatba, narození, smrt nebo zlomenina nohy jsou události. Teprve vaše hodnocení z nich činí radostnou věc nebo ránu osudu. Vaše hodnocení je citové. Pokud jde o špatné zážitky, mnohem důležitější než samotné události je, jak na ně reagujete.
Studie provedená Harvardskou obchodní školou určila čtyři kritické faktory pro dosažení úspěchu:
1. Informovanost.
2. Inteligence.
3. Obratnost.
4. Postoje.
První tři body dohromady tvoří jen 7 %. Postoje člověka však rozhodují z 93 %!

Následující odstavec je nesmírně důležitý:
Jen když jasně odlišíte vnější svět od svého vnitřního světa, zjistíte, jak můžete být spokojenější. Je rozdíl mezi okolním světem, který zevnitř vnímáte svými smysly, a vaším vnitřním světem. Vaše současná životní úroveň je výsledkem hlavně vašeho vnitřního světa, méně už vnějších událostí. Jak to, že dva lidé se stejným nadáním a schopnostmi nedosáhnou vždy stejného úspěchu????
Odpověď je – postoj. Nejúspěšnější lidé jsou schopni udržet si kladný životní postoj i v případě, že na ně udeří neštěstí. International Committee for the Study of Victimization provedl výzkum „odolnosti“ lidí, které postihlo vážné neštěstí, onemocnění, válka a podobně a kteří přežili. Lidé ve všeobecnosti patří do tří kategorií:
1. Ti, kteří jsou událostí negativně poznamenaní.
2. Ti, kteří se vrátili do starých kolejí.
3. Ti, kteří tuto zkušenost využili jako odrazový můstek k tomu, aby se stali silnějšími.


Tento faktor osobnosti ukazuje, že můžete dosáhnout vědecké hodnosti, být chytří, dělat všechny správné věci nebo být na správných místech, ale se špatným stavem mysli v životě neuspějete. Lidé uspějí častěji díky postoji než díky schopnostem. Nejšťastnější lidé mívají vždycky sklon posuzovat svá těžká životní období jako cennou zkušenost. A nešťastní lidé jako nespravedlivou ránu osudu.

 

Autor:  Ivo Toman

Prečítajte si aj knihy Iva Tomana, alebo vypočujte jeho unikátne CD.