Prijmi sám seba a budeš šťastný

09.07.2010 09:45

Sme takí, akí sme

Pre mnohých ľudí je ťažké prijať sa takých, akí sú. Dnešná spoločnosť vyžaduje od každého, aby bol perfektný. Z reklám sa na nás usmievajú mladé zdravé štíhle a krásne rodinky, ktoré si nažívajú v harmónii. Skutočnosť je ale odlišná – nikto nie je dokonalý – ani telesne, ani v povahových vlastnostiach, ani v schopnostiach. Dôležité je poznať, v čom sú moje rezervy, kde mám slabé miesto, aký typ ľudí mi robí problémy, v akých situáciách mám tendenciu zlyhávať. Pomôže nám to nie len žiť v pravde, ale i pripraviť sa dopredu na náročné situácie či stretnutia.

 

Byť sám so sebou je najťažšie

Ľudia sa často krát obávajú stretnutia s nie príliš lichotivými stránkami seba samých, ako je napr. závisť, agresia, sexuálna žiadostivosť, a pod. Takýmto zakrývaním očí ale nevymažeme takéto „temné stránky“ našej duše, ale naopak, dáme im omnoho väčší vplyv na naše správanie a vzťahy. Dokonca sa môžu stať nevypočítateľné, alebo sa objaviť zamaskované ako rôzne duševné problémy. Avšak, ak o takýchto „nepekných“ vlastnostiach v našom vnútri vieme, môžeme s nimi bojovať, alebo ich prijať.

 

Vzdušné zámky

I v oblasti práce a kariéry je dôležité stanoviť si reálny cieľ, ktorý zodpovedá našim možnostiam a schopnostiam. To si samozrejme vyžaduje kvalitné sebapoznanie. Byť vo vysokom a dôležitom postavení nezaručuje šťastie ani spokojnosť so sebou samým. A naopak, aj jednoduché povolanie môže priniesť dobrý pocit zo seba samého, pokiaľ zodpovedá našim schopnostiam a vykonávame ho dobre.

Niektorí ľudia však majú opačný problém – nepoznajú svoje silné stránky, podceňujú sa. Mnohí klienti, ktorí prichádzajú do psychoterapie, a dokážu veľmi dlho opisovať svoje problémy, sú najviac zaskočení otázkou „čo máte na sebe rád?“ alebo „v čom ste dobrý?“. Niekde sa naučili, že sa to nehodí všímať si svoje silné stránky. Výsledkom potom je, že sa cítia nedostatoční vo všetkom – vo výkone i vo vzťahoch. Každý človek je v niečom dobrý, má silné stránky. Ak o nich nevie, pripravuje sám seba o dôležitý zdroj dobrých pocitov, ale i o silu zápasiť s odvrátenou stranu seba samého.

 

Nikto nie je dokonalý, keby to tak bolo, náš život by bol nudný

Je nemožné, aby sme sami seba poznali dokonale – na to je naša duša príliš zložitá. Ale každý z nás môže sám seba poznať lepšie. Najprv v tom, kde je dobrý, čo mu ide. A potom aj v tom, čo sa nedarí, na čo hrdý nie je. Iba tak môže žiť život v pravde a tešiť sa duševnému zdraviu.

 

Ing. Olga Valentová

Liga za duševné zdravie SR

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

olga.valentova@dusevnez.sk