Pripraviť sa, pozor, porážame Krízu!

12.04.2010 09:49

Život človeka kolíše od svetla ku tme, od pocitov úspechu k menej úspešným dňom, od svetlých dní k čiernym dňom. Asi neexistuje človek, ktorý by niekedy neprežíval svoju osobnú krízu. Kríza sa môže dotýkať zdravia, práce, rodiny, osobného života, priateľstva, atď. Môže sa týkať osoby, kolektívu alebo firmy, inštitúcie, systému, krajiny. Dobre fungujúca rodina je ako efektívna firma. Napríklad jednou z hlavných úloh v úspešnej firme je mať pripravený dobrý scenár nielen pre predvídanie a riadenie rizík, ale aj pre nasadenie tzv. krízového manažmentu.

 

 Kto Rád Inak Zapojí Aktíva 

KRÍZA v skratke skrýva kód a jasný symbol. Kto Rád Inak Zapojí Aktíva? Dobrovoľne, keď si chrochtá v nadspotrebe, konzume a relatívnom blahobyte? Nikto alebo málokto. Preto občas ľudstvo potrebuje krízy, ako podmienku na prechod k vyššej kvalite. Krízu sa oplatí vždy vnímať produktívne: síce ako možno nemilú zmenu – ale súčasne ako milú výzvu, šancu a príležitosť (v prípade väčšieho záujmu prečítaj prvú slovenskú protikrízovú učebnicu z roku 2009 – titul Kríza ako výzva, šanca a príležitosť, www.eugenika.sk) .

Raz sme hore, inokedy zas dole

    Základom je vedieť, že niekedy sa darí a inokedy sa nedarí. To je normálna situácia. Ak sa nedarí dlhodobo, človek je pod sústavným tlakom, stresom, stratí istotu, koná neštandardne negatívne a zopakuje v priebehu krátkeho času viac neúspechov aj v rovine, ktorú dovtedy považoval za bezproblémovú – možno hovoriť o kríze.

    Kríza – je teda určitý stav, kedy je človek zvyčajne psychicky (napríklad workoholik – človek, ktorý to s prácou preháňa a nedopraje si aj relax) alebo fyzicky (napríklad bežec pri maratóne) vyčerpaný až tak, že z toho zvyčajne ochorie.

Aktívny prístup nutný

   Skonštatovať a zistiť krízu je jedna vec, vedieť ju však aktívne riešiť a vysporiadať, je vec druhá. Ku kríze možno pristupovať dvojako – alebo ju vyrieši človek sám bez pomoci iných alebo je dobré obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na iných (napríklad rodinu, priateľov, odborného psychoterapeuta).

   Aktívny postoj a optimistický prístup – je základné východisko k riešeniu akejkoľvek krízy.

Sociológovia, psychológovia, teológovia, lekári, učitelia, novinári a masmédiá dnes aktuálne hovoria najmä o kríze spoločnosti, kríze rodiny, kríze výchovy, kríze etiky, kríze ľudskosti i ďalších krízach odvodených najmä z dlhodobých globálnych hrozieb pre ľudstvo (ekológia, otepľovanie zemegule, ozónová diera, zmenšovanie neobnoviteľných zdrojov, atď.).

KOK – je potrebné trénovať

    Dôležitým pri kríze u človeka je jeho schopnosť KOK - krízovej osobnej konsolidácie. Napríklad pri strate zamestnania alebo finančnej nespôsobilosti splácať čerpané úvery a pôžičky.

    Kľúčové je zistiť príčinu krízy (diagnóza) a stanoviť spôsob jej odstránenia, resp. vyliečenia (terapia). Dobrým postojom - je neotáľať s rozhodnutím, ale čo najskôr prijať jednoduchú stratégiu ako z krízy von. Hlavne však neplakať, že kríza postretla práve Vás a netajiť to. Počas života ju opakovane zažije každý človek. Nie je to nič neprirodzené a rozhodne sa za tento stav netreba hanbiť. Nedajte okoliu šancu konštatovať, že krízu nedokážete riešiť.

Autor: Emil Burák