Sebariadením ku šťastiu

17.02.2010 00:09

     Cesta k šťastiu vedie cez jednoduchosť, správne postoje a poznanie toho, čo nás robí šťastnými.

     Sebariadenie sa nazýva odborne aj automanažment. Ide teda o riadenie seba samého jedným človekom. Navonok sa to zdá primitívne jednoduché, ale v skutočnosti je to pre mnohých problém.

Viete si naozaj vždy rozkázať?

     Prečo najmä? Lebo rozkázať vždy aj sebe samému dokážu len silné povahy, slabosi nie. Ak aj tak neveríte, tak stačí spomenúť odskúšanú múdrosť našich predkov, ktorá znie, že vôľa je vždy silnejšou sestrou schopnosti. Ak ani teraz neveríte, tak si stačí spomenúť na niektoré najčernejšie okamihy z Vášho života, ktoré ste dokázali niekedy riešiť s pomocou zázemia (rodiny, priateľov...), ale niekedy Vám nebol schopný alebo ochotný pomôcť úplne nikto – len a len Vy samotný.

     Zmyslom a cieľom efektívneho sebariadenia človeka nie je len „prežitie“, ale práve hľadanie individuálneho modelu ako spolutvoriť najmä vlastnú osobnú kvalitu života, ako sa zhostiť sa náročnej role dirigenta pre orchester zvaný „moje životné šťastie, moja životná púť, môj osobný príbeh a moja predstava kvality a nekvality bytia“.  

Trojnožka životnej stability

    Skúška správnosti na zlé alebo dobré sebariadenie môže mať v praxi viac podôb. Jednou z možných alternatív je jednoduchá sebareflexia – t.j. či je človek viac spokojný alebo nespokojný s tým ako žije. Inou môže byť napríklad test na tzv. trojnožku životnej stability. To znamená či pomyslené tri nohy nutné pre dobrý život fungujú. Nimi sú zvyčajne rodina – práca – osobná sebarealizácia (zdravie, záujmy). Ak tieto tri nohy pevne stoja, pevne stojí aj trojnožka. Podobne je to so životom. Keď človek dokáže zladiť a rozložiť svoje sily v múdrej kombinácii a rovnováhe medzi rodinu, prácu a osobný priestor – je zvyčajne zdravý, spokojný a usmiaty. Ak to zladiť nedokáže – je zvyčajne nespokojný, chorý a smutný.

Autor: Emil Burák