Slovákom chýba k šťastiu pohyb!

02.06.2010 11:14

V školách na Slovensku akútne chýba nielen viac hodín telesnej výchovy (obezita v SR prekvitá už u detí, žiakov a študentov aj preto), ale najmä učebný predmet, ktorý zvýrazňuje symbiózu, maximálnu potrebu spätosti človeka s prírodou – z lona ktorej vyšiel. Číňania i Japonci – napríklad sú aj preto tak úspešní v náraste dlhovekosti, osobnej výkonnosti jednotlivcov i v prosperite spoločnosti, lebo oveľa zodpovednejšie využívajú dary prírody, šetria s nimi lepšie a v živote využívajú oveľa viac dychových, meditačných a dynamicko-evolučných techník a postupov odpozorovaných z prírody.   

      Pragmatické rady k rozvoju síl človeka treba vidieť v oblasti inšpirácie z prírody – znejú nielen myslieť ekologicky (šetriť prírodné zdroje), ale i všímať si organizáciu i spôsob života niektorých živých tvorov mimo človečieho sveta – t.j. z fauny a flóry.

Inšpiračné vzory z prírody

      Pár inšpiračných príkladov ponúkajú napríklad divoké husi alebo mravce alebo delfíny. Všetci svojim premyslením a systémovým prístupom v kolektívnej spolupráci (organizovaný let divých husí, stavba mraveniska a inteligenčno-silové pôsobenie delfínov vďaka ich superradaru zvaný “sonar”). Dynamika progresu človeka je evolučne úzko spätá s prírodou.

      Preto veľakrát jednoduché životné poučenia môže najinteligentnejší tvor na zemi - človek, čerpať aj z prírody. Inšpiratívnym je napríklad známy let divokých husí (racionálne usporiadaný tvar kŕdľa, výmenu vedúcej husi pri lete, pomoc najslabším od ostatných členov kŕdľa a efektívna teamová spolupráca, aby cieľ dlhého letu zvládli). Delfíni patria v rámci cicavcov podľa mnohých vedcov medzi prvého konkurenta človeka z hľadiska sily i komplexnej inteligencie. Vie sa napríklad, že ich mimoriadne vyvinutý sonar dokáže liečiť ľudí i identifikovať ciele vzdialené mnoho kilometrov a ich sila dokáže zabiť žraloka.

Srdce služobne staršie mozgu

      Vedci pochopili konečne evolúciu a väčšina súhlasí s tým, že srdce je služobne staršie ako mozog. Takže máme “dve rozumovo-rozhodovacie centrá”, nie jedno, ako sa myslelo donedávan.

      Emočná inteligencia sa považuje v súčasnosti za najdôležitejšiu zo všetkých inteligencií (logicko-matematická, priestorová, muzikálna, lingvistická, kinestetická, emočná).

     K energetizácii patrí neodlučiteľne aj: kladný postoj k životu, pravidelný šport, pestovanie záľub (hobby), získavanie úžitočných a správnych informácií (vzdelávanie k zdravému spôsobu života), optimizmus, úsmev, schopnosť vedieť dobre rozlíšiť nad čím sa trápiť a nad čím nie.

Rozumný register hodnôt pomáha energetizovať

     Rovnako aj rozumný názor na hodnoty a životné priority, ale aj spoľahliví priatelia. K ceste za lepšou sebaenergetizáciou je zakúpiť a prečítať si nejakú vhodnú knižku (Pohodou k prosperite I-III., Pozitívne myslenie – ako začať, Kríza – ako výzva, šanca a príležitosť, kontakt k zakúpeniu: www.martinus.sk) k sebazdokonaleniu. Najlepšie od domáceho majstra, nie z krajiny zahraničných prekladov. Múdrych autorov, ktorí najlepšie rozumejú naturelu a duši Slováka, máme i na Slovensku dosť.

 Autor: Emil Burák