Vadí v partnerstve veľký vekový rozdiel?

28.05.2010 10:10

Podľa všetkého áno, lebo je tu minimálne 5 oblastí, v ktorých sa budú takíto partneri pravdepodobne rozchádzať. Poďme ale pekne po poriadku. Čo sa myslí pojmom "veľký vekový rozdiel"? Dohodnime sa, že je to 10 rokov a viac. Ako takýto rozdiel môže vplývať na harmóniu daného vzťahu? Rozoberme si to podľa spomínaných 5 oblastí, v ktorých to pravdepodobne bude škrípať. Možno nie hneď zo začiatku, ale časom, keď príde stereotyp, určite sa trecie plochy objavia.

 

1. Intímne spolužitie. Jeden z partnerov sex ešte len objavuje, baží po ňom, potrebuje kvalitu aj kvantitu. Druhý partner už v sexe vyskúšal všetko, čo ho zaujímalo, doslova sa vybláznil, a teraz už sex tak dychtivo nepotrebuje. Začleňuje ho do svojho života ako príjemné spestrenie, avšak mnoho iných vecí má preňho teraz väčšiu hodnotu, prípadne aspoň rovnakú. V tejto situácii je len otázkou času, kedy sa mladší z partnerov začne cítiť neuspokojený a starší zase obťažovaný. 

 

2. Finančné hospodárenie. Veľmi často sa v páre vyskytne jeden "rozhadzovač" a jeden "šetrič". Nemusí byť síce pravidlo, že práve ten starší je vždy šetrnejší, avšak problém pri takejto kombinácii pováh nastane vždy. Obaja sa budú cítiť partnerom veľmi ohrození - bude ohrozené doslova ich bezpečie a prežitie. Šetrič môže mať až panické obavy pri finančnom správaní svojho partnera,  rozhadzovač zas môže mať neúnosné pocity obmedzenia. Mnohí to riešia autoritatívnym "držaním kasy" jedným z partnerov - avšak aj tu je len otázkou času, kedy začne byť takéto pomerne násilné riešenie neznesiteľné. Ak majú partneri šťastie, že v otázke financií sú rovnako šetrní, môže sa ešte vyskytnúť ďalší problém, a to:

 

3. Trávenie voľného času. Málokedy majú partneri s veľkým vekovým rozdielom spoločné predstavy o voľnom čase. Samozrejme - aj tu vplýva veľa iných faktorov, avšak väčšinou starší uprednostní pokoj, mladší zase vzruch. Taktiež hudobný vkus takýchto partnerov sa málokedy podobá, a už vôbec nehovoriac o priateľoch jedného i druhého partnera, ktorí by sa mohli na spoločnom stretnutí cítiť - prehnane povedané - ako rodičia a tínedžeri na spoločnej akcii. Veľkú úlohu zohráva aj pocit zodpovednosti u staršieho z partnerov. Tento pocit ho vedie k serióznejšiemu postoju k práci, pritom mladší partner sa bude chcieť hlavne zabávať. Na prvý pohľad neškodný rozdiel, môže neskôr prerásť do neúnosného napätia, ak starší má pocit, že je na všetko, čo sa týka živiteľstva rodiny, sám, a mladší sa cíti osamelý v zábave.

 

4. Výchova detí. V podobnom duchu budú partneri pravdepodobne pristupovať aj k deťom: mladší sa bude chcieť hlavne zabávať a porobí s deťmi často aj výchovné prešľapy, starší sa bude pravdepodobne so svojou zodpovednosťou cítiť osamelý a nebude sa mať o koho oprieť.

 

5. V súvislosti s názorom na trávenie voľného času môže dôjsť aj k nezmieriteľným rozdielom názorov partnerov v otázke konzumácie alkoholu. Je pravdepodobné, že ten partner, ktorý inklinuje k zábave, bude inklinovať aj k alkoholu, ten zodpovednejší sa ho zase môže strániť napríklad aj z finančných dôvodov. Okrem toho po alkohole môže neskôr siahnuť ktorýkoľvek z partnerov - v dôsledku napätia a nepohody z predchádzajúcich 4 dôvodov.

 

Napriek tomu je množstvo párov s veľkým vekovým rozdielom spolu šťastných. Dokonca aj mnohé prominentné osobnosti vo veľkom vekovom rozdiele svojich partnerov nevidia problém. A preto Vám chcem dôrazne prízvukovať: ak aj poznáte pár, ktorý sa vyznačuje veľkým vekovým rozdielom partnerov, nesnažte sa im do ich vzťahu zasahovať.

 

Sú na to 2 vážne dôvody:

1. Kým nezažijú, neuveria. Pred osobnou skúsenosťou nie je dobré chrániť dokonca ani vlastné deti, pretože jedného dňa by Vám mohli oprávnene vmietnuť do tváre výčitku, že im bránite žiť.

2. Neriskujte, že si ich znepriatelíte. Hoci aj dobre mienená rada ľudí pobúri, ak je nevyžiadaná. Nepriateľskú reakciu riskujete aj v prípade, že sa Vaše varovania neskôr potvrdia. Preto sa radšej vždy držte hesla: Ži a nechaj žiť. Dokonca aj vtedy, ak jeden z partnerov váha, či má v takomto vekovo nevyváženom vzťahu pokračovať a vyslovene Vás žiada o radu - nepodľahnite, prosím, pokušeniu a NERAĎTE MU, ABY VZŤAH UKONČIL.

 

Vašou najvhodnejšou reakciou v tomto prípade bude kladenie otázok. Pýtajte sa pochybovača, ako sa vo vzťahu cíti. Ako sa cíti v konkrétnych situáciách. Ako by sa cítil, keby zvolil rozchod. Ako by sa cítil, keby zvolil spoločnú budúcnosť. Verte, že pomocou takýchto otázok mu najlepšie pomôžete ujasniť si, či mu veľký vekový rozdiel vo vzťahu prospieva, alebo škodí.


--
Mgr. Martina Klesniaková
www.zharmonizujsa.sk
tel: 0903 300 546