Vzorec na šťasie? Žiadne tajomstvo!

05.02.2010 07:18

1/ Svetovo platných „Pätoro šťastia“

      Jednoducho znie:  menej očakávaj, viac dávaj, odpúšťaj, ži jednoducho a netráp sa pre

2/ Súčet troch vzdialeností

      Jeden z odborníkov na meranie šťastia údajne dokázal, že šťastie je súčet troch vzdialeností. Medzi tým, čo človek má a čo by chcel mať. Medzi tým, čo má dnes a čo mal v minulosti. A medzi tým, čo má on sám a čo majú ostatní. Táto vzdialenosť tesne viaže ku šťastiu a to spôsobom, že čím je kratšia – tým je človek šťastnejší.

3/ Cohenova matematická rovnica

     V roku 2004 zostavil vo Veľkej Británii autor Peter Cohen, občianskym povolaním tréner života (life coach) nasledovnú matematickú rovnicu šťastia:

ŠŤASTIE = O + (5 x E) + (3 x U). Tejto rovnici väčšina ľudí zatiaľ pramálo rozumie a ešte väčšia časť ju vôbec nepozná.

O = OSOBNÁ CHARAKTERISTIKA – kde patrí svetový názor, životný rozhľad, prispôsobivosť novým podmienkam, pružnosť, schopnosť znášať neúspechy,

E = EXISTENCIA – BYTIE – kde patrí zdravotný stav, priateľstvo, finančná stabilita,

U = Index VYŠŠÍCH ŠTANDARDOV – kde patrí sebahodnotenie, sebaúcta, ambícia, zmysel pre humor.

       Cohen podotkol, že vypočítať si hladinu šťastia podľa vyššie načrtnutého matematického vzorca – nebude pre väčšinu ľudí ťažké. Postup je taký, že najprv musia absolvovať jednoduchý test . Pomocou vzorca je potom možné stanoviť „index šťastia“ od jedného do sto bodov, pričom sto bodov je maximum na stupnici možného dosiahnutia hodnotenia.

Záver z 15 vedeckých definícií šťastia

        Veľa ľudí interpretuje pocit šťastia úplne inak. Z pätnásť rôznych vedeckých definícií šťastia je reálnym faktom zo spoločných záverov vedcov – že každý môže byť oveľa šťastnejší, než momentálne je.

         Zhrnutie záverov odborníkov na šťastie vyznieva tak, že to pramení predovšetkým z kladného postoja k životu, z pocitu – že máme náš osud pod kontrolou a z dobrých medziľudských vzťahov. Dobrým východiskom – je možno i úvaha, aby sa človek neporovnával s najbohatšími na zemi alebo sa neporovnával najradšej vôbec s nikým – lebo každý človek je ORIGINÁL a pre každého tkvie šťastie prameniace z jeho najhlbšieho a utajeného vnútra – v niečom úplne inom. A to je zaujímavý poznatok, že hoci konkurencia môže motivovať, môže aj hlboko ubíjať.

 

Autor: Emil Burák

Diskusná téma: Vzorec na šťasie? Žiadne tajomstvo!

štastie

jozef b | 07.03.2010

nexzistuje je to smer cesta,Pravda a Láska. Takzvany život.

Pridať nový príspevok